Regler for brug af Viby Tennisklubs tennisanlæg
 
  • Der må kun bruges tennissko på banerne (løbesko og lign. ødelægger banerne).
  • Alle spillere på banen skal være medlem af Viby Tennisklub.
  • Er en booket bane ikke taget i brug 10 min. efter spilletids begyndelse, betragtes banen som ledig.
  • Nøglen til omklædningsrummene skal altid hænges tilbage på opslagstavlen efter omklædning. Mangler nøglen, ring til bestyrelsen (Jesper Kyhn tlf. 28 77 34 99 eller Martin Nygaard Sillesen tlf. 30 31 60 20)
  • I tørre perioder skal banen vandes jævnligt, da linierne ellers vil gå løs (også under en kamp, hvis det er nødvendigt). Hvis en af vandingsdysserne ikke virker kontaktes Martin Nygaard Sillesen tlf.: 30 31 60 20 omgående, og den del af banen der ikke får vand, skal vandes manuelt.
  • Bestyrelsen kan til enhver tid beslaglægge reserverede timer, når sportslige eller vejrmæssige hensyn gør det nødvendigt. Dette averteres ved at banerne er blokket på booking siden. Misbrug af reservationssystemet, eller omgåelse af regler i øvrigt, vil medføre tab af reservationsmulighed i kortere eller længere tid.
 
 
Med sportslig hilsen
Bestyrelsen 2015

 
Viby Tennisklub - Skanderborgvej 224 - 8260 Viby J