Regler for brug af Viby Tennisklubs tennisanlæg
 
  • Der må kun bruges tennissko på banerne (løbesko og lign. ødelægger banerne).
  • Alle spillere på banen skal være medlem af Viby Tennisklub. Evt. gæstespil skal aftales med formanden.
  • Er en booket bane ikke taget i brug 10 min. efter spilletids begyndelse, betragtes banen som ledig.
  • Nøglen til banerne skal altid hænges tilbage på opslagstavlen efter omklædning. Mangler nøglen, ring til Preben Dall, mobil: 3036 3416.
  • I tørre perioder skal banen vandes jævnligt, da linierne ellers vil gå løs (også under en kamp, hvis det er nødvendigt). Hvis en af vandingspistolerne ikke virker kontaktes Preben Dall.
  • Bestyrelsen kan til enhver tid beslaglægge reserverede timer, når sportslige eller vejrmæssige hensyn gør det nødvendigt. Dette averteres ved at banerne er blokket på booking siden. Misbrug af reservationssystemet, eller omgåelse af regler i øvrigt, vil medføre tab af reservationsmulighed i kortere eller længere tid.
 
 
Med sportslig hilsen
Bestyrelsen 2020

 
Viby Tennisklub - Skanderborgvej 224 - 8260 Viby J